Click for more products.
No products were found.
Women
Men
Children
Personal Care
Home & Living
Mother & Baby
Electronic
Sports & Outdoor
Hobby, Gift & Art
Supermarket
×

İslam Hukukunda İyiniyetin Korunması

$7.30
Sold out
There are not enough products in stock
Notify me when available
You will get $0.15 in reward when purchase 1 of this product. The reward can be used to pay for your next orders, converted into voucher code or withdrawn to your bank account.
Close
Reference:
-1-0213743417966
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Free shipping on your purchases of 450 TRY or more with UPS
Description
Hukuki işlemlerin geçerli olması ve hukuki işlemlere dayanılarak yapılan tasarrufların meşruiyet sınırları içerisinde kabul edilebilmesi için ilke olarak hukuk düzeninin ileri sürdüğü bazı şartların varlığı esastır. Bu şartlarda bir eksiklik bulunması durumunda hukuki işlemin geçersizliği söz konusu olur. Bununla birlikte bir kişinin mevcut hukuki eksiklikten haberdar olmaksızın yaptığı bir tasarrufun aynı hukuki müeyyideye tabi olup olmayacağı genelde birden fazla tarafı ilgilendiren önemli bir meseledir. İyiniyet kavramı işte bu noktada devreye girer.
Modern hukuktaki dürüstlük ve iyiniyet kavramları köken itibariyle Roma hukukundaki “bona fides” terimine dayanır. Bona fides “başkasına zarar vermeme, kimseye kötülük yapmama” gibi değerleri içeren bir anlama sahiptir. Fides kelimesinin Latincede, iyiniyet ve dürüstlük şeklinde ayrıştırılmış olan iki anlamı da kapsayacak şekilde bir taraftan sadakat ve vefayı, diğer taraftan ise güven ve inancı ifade eden geniş anlamından söz edilir.
Abdurrahman Bulut “İSLAM HUKUKUNDA İYİNİYETİN KORUNMASI” adını taşıyan bu çalışmada iyiniyet kavramını, İslam hukuku açısından temellendiriyor ve iyiniyetin korunması meselesine dair fikrî arka planı ortaya koyuyor. Hanefi mezhebi merkezli olmak üzere İslam hukukunda iyiniyetin korunduğu temel bazı meseleleri tespit ederek bu konulardaki iyiniyet hükümlerini detaylı bir şekilde tahlil ediyor. Çalışma iyiniyet kavramını esas olarak fıkıh boyutuyla ele alıyor olsa da İslam hukuku ile Türk hukuku arasında mukayeseler yapmasıyla modern hukuka uzanan bir pencere de sunuyor.


Ürün Adı: İslam Hukukunda İyiniyetin Korunması
Read moreShow less
Product Details
-1-0213743417966
Reviews
No comments
5 other products in the same category:

Settings

Menu