Click for more products.
No produts were found.

Nota Prawna

Cała zawartość tej strony internetowej jest własnością lub jest kontrolowana przez Cosmedrome Online Inc. i są chronione międzynarodowym prawem autorskim. Można pobierać treści tylko dla Twojego osobistego użytku w celach niekomercyjnych, ale bez modyfikacji lub dalej powielanie treści jest zabronione. Zawartość nie może inaczej być kopiowane lub wykorzystywane w jakikolwiek sposób.

Właściciele tej strony dołoży wszelkich starań w celu włączenia się do aktualnych i dokładnych informacji na tej stronie internetowej, ale nie składają żadnych oświadczeń, gwarancji, zapewnień lub co do dokładności, waluty, lub kompletności dostarczonych informacji. Właściciele tego serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody wynikające z dostępu lub niemożności dostępu do tej strony internetowej lub z korzystaniem z wszelkich informacji podanych na stronie internetowej.

Ta strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron, ale właściciele tego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść takich stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody wynikające z tych treści. Wszelkie linki do innych stron są zamieszczone jedynie jako udogodnienie dla użytkowników tej strony internetowej.

Ta strona internetowa zawiera "wypowiedzi prognozujące" zgodnie z definicją w sprawach prywatnych papierów wartościowych Reform Act z roku 1995. Wypowiedzi te są, w czasie, gdy zostały dokonane zostały na podstawie obowiązujących wówczas oczekiwań co do przyszłych zdarzeń. Użytkownik upomniany, by nie opierać się na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Jeśli którykolwiek z tych założeń leżących u udowodnić lub okazały się niedokładne lub nie wiadomo czy ryzyka lub niepewności lub zmaterializowane, rzeczywiste wyniki mogą się różnić lub już mogły zmieniać się istotnie od oczekiwań i przewidywań w tych sprawozdaniach Spółki.

Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują, ale nie są ograniczone do, ogólne warunki dla przemysłu i konkurencji; czynniki ekonomiczne, takie jak wahania stóp procentowych i kursów wymiany walut; postęp technologiczny, nowe produkty i patenty uzyskane przez zawodników; Wyzwania związane z rozwojem nowych produktów, w tym uzyskaniu zgód regulacyjnych; Wyzwania w zakresie patentów; znaczące niekorzystne spory lub działania rządu; Wpływ połączeń jednostek gospodarczych; trudna sytuacja finansowa i upadłości doświadczane przez znaczących klientów i dostawców; zmiany przepisów prawa i regulacji rządowych i krajowych i zagranicznych reform opieki zdrowotnej; Tendencje do ograniczania kosztów opieki zdrowotnej; zwiększył kontrolę branży opieki zdrowotnej przez agencje rządowe; Zmiany w zachowaniu i wydatków wzorców nabywców produktów i usług opieki zdrowotnej; Niestabilność finansowa ekonomii międzynarodowej i ryzyka kraju; Zakłócenia spowodowane klęskami żywiołowymi; produkcji trudności lub opóźnienia; złożone globalne łańcuchy dostaw wraz ze wzrostem wymagań regulacyjnych; i skuteczności produktu lub bezpieczeństwa obawy wynikające z odzyskania produktu lub działania regulacyjne.

Kolejna lista i opis tego ryzyka, niepewności i inne czynniki, można znaleźć w Załączniku Nr 99 sprawozdania rocznego Spółki na Formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 30 grudnia 2014 r Kopie niniejszego Formularza 10-K, a także kolejne opiłki, są dostępne w Internecie pod adresem www.sec.gov lub na wniosek Spółki.

Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w wyniku nowych informacji lub przyszłych zdarzeń lub rozwoju sytuacji.

Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, stroje firmowe i produkty w tej witrynie internetowej są chronione w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Nie zastosowanie któregokolwiek z nich może być dokonywane bez uprzedniej, pisemnej zgody właścicieli tej stronie, z wyjątkiem identyfikacji produktów lub usług firmy.

Wszelkie dane osobowe w zakresie łączności elektronicznej na tej stronie internetowej jest regulowane przez tę stronę w Polityce Prywatności. Właściciele tej strony mają swobodę użytkowania lub kopiowania wszelkich innych informacji takich komunikatów, w tym wszelkich pomysłów, wynalazków, koncepcji, technologii lub know-how, ujawnionych w nim do innych celów. Cele te mogą obejmować ujawnienie osobom trzecim i / lub rozwoju, produkcji i / lub sprzedaży towarów lub usług.

Nadawca żadnej komunikacji do tej strony internetowej lub w inny sposób do właścicieli tej strony jest odpowiedzialny za treści i informacji w nim zawartych, w tym jego prawdziwości i rzetelności.

Menu

Settings

QR code

Share

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in