Click for more products.
No produts were found.

Powrót i Zwrot

Aby sfinalizować zamówienie, musisz zaakceptować poniższe warunki zwrotu produktu. Poniższe informacje są przesyłane do akceptacji przed złożeniem zamówienia pod nagłówkiem „Umowa sprzedaży na odległość” i wysyłane do Ciebie e-mailem po złożeniu zamówienia.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny i bez kar. Zgodnie z ogólnym zawiadomieniem o procedurze podatkowej nr 385, kupujący musi wypełnić pola zwrotów na dole 2 faktur sprzedającego dostarczonych wraz z towarem w sposób kompletny i prawidłowy, podpisać i przesłać kopię sprzedawcy wraz z produkt i zachowaj drugą kopię. Bieg terminu liczy się od dnia wydania towaru kupującemu. Koszt zwrotu zwracanego towaru lub produktów ponosi kupujący.

Nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku towarów przygotowanych zgodnie z życzeniami kupującego i / lub wyraźnie osobistymi potrzebami.

Jeśli kupujący skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, sprzedawca zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu dziesięciu dni od otrzymania faktury wraz z produktem i wszelkimi dokumentami, które zadłużają konsumenta, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów dla konsumenta.

Zmniejszenie wartości dostarczonego towaru lub istnienie przyczyny uniemożliwiającej zwrot towaru nie stoi na przeszkodzie skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli jednak obniżenie wartości lub niemożność zwrotu nastąpiła z winy konsumenta, sprzedawca jest zobowiązany do wyrównania wartości lub zmniejszenia wartości towaru.

Ogólny okres zwrotu wynosi 14 dni dla każdego produktu zakupionego nieumyślnie. W tym okresie zwroty produktów, które były otwierane, używane, zniszczone itp. Nie są akceptowane. Zwroty muszą być dokonywane w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku stwierdzenia otwarcia, zepsucia, pęknięcia, zniszczenia, rozerwania, użytkowania i innych stanów w produkcie i jego opakowaniu oraz w przypadku braku możliwości zwrotu produktu w stanie, w jakim został dostarczony kupującemu, produkt nie zostanie zwrócony a cena nie zostanie zwrócona.

W przypadku zwrotów produktów należy najpierw poinformować obsługę klienta. Informację o zwrocie towaru przekazuje Klientowi Sprzedawca. Po tym spotkaniu fakturę zawierającą informację o zwrocie towaru należy dostarczyć do sprzedawcy za pośrednictwem firmy Cargo, która dostarcza go na adres kupującego. Jeśli zwracany produkt, który dotrze do sprzedającego, spełnia warunki określone w niniejszej umowie, zostanie przyjęty jako zwrot, a zwrot zostanie dokonany na kartę kredytową / konto kupującego. Dopóki produkt nie zostanie zwrócony, zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany. Okres refleksji nad zwrotami z karty kredytowej na rachunkach kart kredytowych jest do dyspozycji odpowiedniego banku.

W przypadku zakupów dokonywanych za pomocą karty kredytowej i na raty, procedura zwrotu kosztów kartą kredytową będzie przebiegać w następujący sposób: Jeżeli kupujący złożył zamówienie z podaniem liczby rat, Bank płaci kupującemu w ratach. Po natychmiastowym uiszczeniu przez sprzedającego całej ceny produktu na rzecz banku, w przypadku zwrotu wydatków ratalnych z POS Banku na kartę kredytową kupującego, żądane kwoty zwrotu są przelewane przez Bank na rachunki na okaziciela w ratach, ponownie w ratach, aby uniknąć niekorzystnej sytuacji interwenientów. W przypadku gdy data zwrotu i daty graniczne karty nie pokrywają się, na karcie każdego miesiąca pojawi się 1 (jeden) zwrot, a kupujący otrzyma raty zapłacone przed zwrotem, po zakończeniu rat sprzedaży, liczba rat zapłaconych przed zwrotem zostanie odjęta od istniejących długów.

W przypadku zwrotu towarów i usług zakupionych kartą sprzedawca nie może zapłacić kupującemu gotówką zgodnie z umową zawartą z Bankiem. W przypadku transakcji zwrotu akceptant, czyli sprzedawca, dokona zwrotu za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania, a akceptant, sprzedający, jest zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty Bankowi gotówką lub na rachunek, więc kupujący nie może zostać opłacone gotówką zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Zwrot na kartę kredytową zostanie dokonany przez Bank zgodnie z powyższą procedurą, po jednorazowym zapłaceniu bankowi przez kupującego kwoty.

Menu

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in