Click for more products.
No products were found.
Kobiety
Mężczyźni
Dziecko
Do Higieny Osobistej
Dom & Życie
Mama & Baby
Elektroniczny
Sport & Outdoor
Hobby, prezent i sztuka
Supermarket

Aby sfinalizować zamówienie, musisz zaakceptować poniższe warunki zwrotu produktu. Poniższe informacje są przekazywane do Twojej akceptacji przed złożeniem zamówienia pod nagłówkiem „Umowa sprzedaży na odległość” i wysyłane do Ciebie e-mailem po złożeniu zamówienia.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie czternastu dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny i bez warunków karnych. Zgodnie z ogólnym zawiadomieniem o procedurze podatkowej o numerze 385, kupujący musi całkowicie i poprawnie wypełnić rubryki dotyczące zwrotu na dole 2 faktur sprzedającego dostarczonych wraz z towarem, podpisać i wysłać kopię sprzedawcy wraz z produktu i zachowaj drugą kopię. bieg terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru kupującemu. Koszt zwrotu zwracanego produktu lub produktów ponosi kupujący.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów przygotowanych zgodnie z życzeniem kupującego i/lub wyraźnie osobistymi potrzebami.

W przypadku skorzystania przez kupującego z prawa odstąpienia od umowy, sprzedawca zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu dziesięciu dni od otrzymania faktury wraz z towarem i wszelkimi dokumentami obciążającymi konsumenta zadłużeniem, nie ponosząc żadnych kosztów na rzecz konsumenta.

Zmniejszenie wartości dostarczonego towaru lub istnienie przyczyny uniemożliwiającej zwrot nie uniemożliwia wykonania prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli jednak zmniejszenie wartości lub brak możliwości zwrotu nastąpił z winy konsumenta, sprzedawca jest zobowiązany do zrekompensowania lub zmniejszenia wartości towaru.

Ogólny okres zwrotu wynosi 14 dni na każdy produkt zakupiony nieumyślnie. W tym okresie zwroty produktów, które zostały otwarte, używane, zniszczone itp., nie są akceptowane. Zwroty muszą być dokonywane w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku stwierdzenia w produkcie i jego opakowaniu jakiegokolwiek otwarcia, zepsucia, uszkodzenia, zniszczenia, rozdarcia, użytkowania i innych warunków, a jeśli produkt nie może zostać zwrócony w stanie, w jakim został dostarczony do kupującego, produkt nie zostanie zwrócony. a cena nie zostanie zwrócona.

W przypadku zwrotów produktów sytuację należy najpierw zgłosić do obsługi klienta. Informacja o zwrocie produktu jest wysyłana do klienta przez sprzedawcę. Po tym spotkaniu faktura zawierająca informację o zwrocie towaru musi zostać dostarczona do sprzedawcy za pośrednictwem firmy Cargo, która dostarcza ją na adres kupującego. Jeżeli zwracany produkt, który dotrze do sprzedawcy spełnia warunki określone w niniejszej umowie, jest on przyjmowany jako zwrot, a zwrot pieniędzy dokonywany jest na kartę kredytową/konto kupującego. Dopóki produkt nie zostanie zwrócony, zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany. Okresem zwrotu środków z kart kredytowych na rachunki kart kredytowych dysponuje właściwy bank.

W przypadku zakupów dokonywanych kartą kredytową i na raty procedura zwrotu kartą kredytową będzie stosowana w następujący sposób: Jeżeli kupujący złożył wniosek o zakup z liczbą rat, Bank płaci kupującemu w ratach. Po zapłaceniu przez sprzedawcę całości ceny produktu do banku jednorazowo, w przypadku zwrotu wydatków ratalnych dokonanych z Bank POS na kartę kredytową kupującego, żądane kwoty zwrotu są przekazywane przez Bank na rachunki na okaziciela w ratach, ponownie w ratach, aby zapobiec sytuacji niekorzystnej dla interwenientów. Jeśli data zwrotu i ostateczne daty ważności karty nie będą się pokrywać, 1 (jeden) zwrot pieniędzy zostanie odzwierciedlony na karcie każdego miesiąca, a kupujący otrzyma raty opłacone przed zwrotem, po zakończeniu rat sprzedaży, ilość rat zapłaconych przed zwrotem zostanie odliczona od dotychczasowych długów.

W przypadku zwrotu towarów i usług zakupionych kartą sprzedający nie może zapłacić kupującemu gotówką zgodnie z zawartą z Bankiem umową. W przypadku transakcji zwrotu, handlowiec, czyli sprzedawca, dokona zwrotu za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania, a handlowiec, sprzedawca, jest zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty na rzecz Banku w gotówce lub na konto, więc kupujący nie może być płatne gotówką zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Zwrot środków na kartę kredytową zostanie dokonany przez Bank zgodnie z powyższą procedurą, po jednorazowym wpłacie bankowi przez kupującego kwoty.

Ustawienia

Menu

Create a free account to save loved items.

Zaloguj się

Create a free account to use wishlists.

Zaloguj się